سیستم مشاوره پزشکی

پرسش و پاسخ

برای ثبت سوال خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.

پاسخ شما تا 5 روز از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.

اهدای عضو گروه خونی -o

امکان اهدا عضو کلیه در گروه خونی O=  در چه صورتی امکان پذیر است؟

چه چیزی به سلامتی و زندگی من دسترسی دارد؟

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

چه کسی همیشه مراقب بیمار ما است؟

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

انتهای ادرار سوزش دارم

ویژگی های خاص کار پزشک عمومی (پزشک خانواده) از بسیاری جهات برای پزشکان عمومی و بیماران معقول تر و سودمند است.

با تكميل فرم زير سوال خود را ثبت فرماييد :